Jedná se o bezbariérovou třípatrovou budovu s celkovou kapacitou 153 míst. Sociální pobytová služba je poskytována zájemcům od 60 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost a jejichž životní situace vyžaduje pravidelnou 24 hodinovou pomoc . Poskytujeme ubytování v 79 jednolůžkových a 37 dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Domov disponuje paliativním pokojem. Tento pokoj je jednolůžkový, vybavený tak, aby zde mohl být klient do poslední chvíle se svou rodinou či blízkými. Klienti mají dále k dispozici velkou jídelnu a malé jídelny na patrech, ergoterapeutickou místnost, společenské místnosti včetně terapeutických dílen, kantýnou, vybavené kuchyňky na obytných patrech, vzpomínková místnost, retro koutky, tělocvičnu, modlitebnu, prádelnu a sušárnu, zahradu a atrium domova. Přímo v budově mohou klienti využívat služby kadeřnictví, pedikúry.

Dobrá praxe

  • Koncepce péče s individuálním zaměřením na klienta

Abychom lépe porozuměli našim klientům a způsobům chování v každé fázi jejich života, využíváme v našem Domově pět hlavních konceptů péče – Biografii, Smyslovou aktivizaci, Bazální stimulaci, Aromaterapii a Paliativní přístup v péči. Pomocí těchto koncepcí vytváříme cílenou aktivizaci, při které si senioři uvědomují, co všechno ještě zvládnou, posilují se jejich vlastní kompetence jako je samostatnost, soběstačnost a sebeurčení. Senioři mají možnost uplatnit vlastní názor i vlastní rozhodování, přirozenou cestou si obnovit nebo udržet slovní zásobu, trénovat paměť.  Důležité je i prožití pocitu radosti, sounáležitosti, respektu a společného sdílení. 

  • Nikdo není sám

Motivujeme rodiny a přátele, aby využívali prostory domova k rodinným oslavám a navštěvovali svoje blízké jako dříve v jejich původním bydlišti. Pro seniora to znamená, že i v Domově může žít důstojně, relativně samostatně a aktivně.

 

Přejít na stránky zařízení