Mám zájem o certifikaci (zaškrtněte): 
Zájemce o certifikaci paliativního přístupu dává odesláním formuláře souhlas APSS ČR se zpracováním osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za účelem aktivit souvisejících s provedením certifikace. Osobní údaje zahrnují jméno, příjmení, titul, e-mail. Identifikační údaje objednávajícího zahrnují název organizace, její adresu, kapacitu a název zřizovatele.

Pro přihlášení je nutné doložit splnění vstupních kritérií:

Doložené systematické vzdělávání v paliativní péči alespoň u 50 % zaměstnanců.

Pro přihlášení je nutné doložit splnění vstupních kritérií:

Doložené systematické vzdělávání v paliativní péči alespoň u 50 % zaměstnanců.
Prokazatelná zkušenost s klientem, kterému byla indikována paliativní péče
V případě klienta s indikovanou paliativní péčí musí být zajištěna 24 hodinová přítomnost zdravotní sestry v zařízení