V rámci podpory zvyšování kvality služeb v pobytových zařízeních nabízí APSS ČR možnost projít nezávislým hodnocením poskytované paliativní péče. Certifikace vytvořená na základě švýcarského modelu, se zaměřuje na nastavení paliativního přístupu v pobytových sociálních službách na úrovni obecné paliativní péče. 


Cílem je získat pro zařízení typu domov pro seniory se zvláštním režimem odbornou zpětnou vazbu a podpořit poskytovatele při realizaci opatření vyplývajících z provedeného šetření. Zároveň tento hodnotící model usiluje o osvětu problematiky vedoucí ke změně přístupu společnosti k tématu umírání a smrti. 

Co to vlastně paliativní péče je? 

  • Moderní specializovaný koncept péče o lidi v závěru života nebo diagnózou nevyléčitelné nemoci
  • Zaměřuje se na snižování utrpení a bolesti a mírnění zatěžujících symptomů, hledá možnosti a způsoby, jak zajistit kvalitní život až do jeho konce
  • Nedívá se na člověka pouze z pohledu tělesně-zdravotnického, ale také se vážně zabývá otázkou naplnění jeho psychických, sociálních, kulturních a spirituálních potřeb
  • Podporuje kvalitu, důstojnost, autonomii a individuální přístup v péči o nemocného nebo umírajícího člověka

5 důvodů, proč APSS ČR systematicky podporuje paliativní péči 

  1. Protože důstojná a kvalitní péče v závěru života je cílem mnoha zařízení sociálních služeb, které APSS ČR sdružuje
  2. Protože eviduje zvýšený zájem o zavádění konceptu paliativní péče a chce mu dát komplexní rámec
  3. Protože již několik let nabízí základní vzdělání personálu v tématu paliativní péče a chce no to navázat unikátním zastřešujícím modelem, který bude v konečném důsledku ve prospěch pacienta/klienta
  4. Protože v minulosti spolupracovala na projektu Rozvoj geriatrické a paliativní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb se švýcarským partnerem, odkud vzešlo mnoho poznatků, o které se chce podělit
  5. Protože z pozice největší profesní organizace v oblasti sociálních služeb v ČR chce přispět k postupnému překonávání strachu ze smrti a umírání v celé společnosti