Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace poskytuje pobytovou službu seniorům nad 65 let, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, aktivizační činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů (24 hodin denně, 7 dní v týdnu, celoročně) dle potřeb uživatele a individuálně dojednané podpory a pomoci. Dále poskytujeme zdravotní a rehabilitační péči, sociální poradenství a poradenství nutričního terapeuta. Služby poskytujeme seniorům, kteří potřebují z důvodu svého věku, zdravotního stavu nebo nepříznivé sociální situace pomoc s péčí. Kapacita zařízení je 197 uživatelů, kteří obývají jednolůžkové či dvoulůžkové pokoje a garsoniéry.

 

Dobrá praxe

  • Relaxační zóny

V areálu domova je několik relaxačních zón, kde mohou senioři odpočívat, ale i vylepšovat svou fyzickou kondici. Součástí je fitzóna s cvičícími prvky, hřiště na petanque, kuželky i relaxační a reminiscenční koutky.

  • Bon appetit

Jídlo vnímáme jako mocný nástroj aktivizace seniorů, a proto v domově pracujeme s konceptem Bon appetit. Jedná se o specializovaný program péče v oblasti stolování, přípravy a konzumaci pokrmů pro osoby s demencí. Snahou tohoto programu je v rámci stolování a konzumace jídla vrátit seniorovi radost a potěšení z této činnosti a zároveň jej pomocí tohoto programu aktivizovat a upevňovat jeho soběstačnost.

  • Mobilní snoezelen

Mobilní snoezelen přináší seniorům cílenou smyslovou stimulaci a umožňuje jim zažívat radost ze smyslových podnětů. Díky tomu, že se jedná o mobilní zařízení je vhodné i pro seniory, kteří jsou imobilní či v paliativní péči a návštěva Snoezelen místnosti pro ně není možná.

Přejít na stránky zařízení