Domov u fontány je příspěvková organizace Pardubického kraje, který prošel v posledních letech velkou modernizací. Poskytuje sociální služby pro seniory, které se primárně zaměřují na péči o osoby s Alzheimerovou demencí. Celková kapacita čítá 155 lůžek rozmístěných v moderně vybavených 1 až 2 lůžkových pokojích, s přilehlým sociálním zařízením. 

Klienti mohou trávit společné chvíle s rodinou nebo dobrovolníky v několika reminiscenčních místnostech, dále v tzv. obývacích pokojích s kuchyňkami, v ergoterapeutické místnosti s velkou obrazovkou nebo na rozsáhlých krytých terasách s posezením a s vyvýšenými bylinkovými a květinovými záhony. Vysokou přidanou hodnotou zařízení je jeho zahrada, která skýtá příjemný prostor k procházkám po zpevněném povrchu, podél kterého jsou instalovány dřevěné sochy, hmyzí hotely nebo bylinková zahrádka s posezením. Kdo chce, může si odpočinout ve stínu malého lesoparku či v prostorných altánech vypít kávu či se jinak osvěžit. 

Pilířem péče o klienty je individuální přístup k nim, při němž zaměstnanci provádí různé senzoricko-motorické aktivity od muzikoterapie, přes bazální stimulaci, smyslovou reminiscenci, spirituální rozhovory až po aromaterapii s vlastními bylinkami.

Příklady dobré praxe

  • Individuální Holistický přístup péče

Domov u fontány pracuje záměrně s několika koncepcemi péče, které reflektují potřeby klientů na jejich individuální úrovni. Snahou je zaujmout, pokud možno, každého klienta činností, která mu je blízká nebo je nám známa např. z jeho životního příběhu. Stěžejní jsou senzoricko-motorické aktivity, které jsou obohacené pravidelným cvičením a rehabilitací.

Nedílnou součástí snahy o individualizaci péče v holistickém konceptu je podpora klientů v aktivním setkávání se s rodinou, přáteli, dobrovolníky a v nemalé míře i dětmi. Rodiny se mohou aktivně účastnit při péči o své blízké s cílem podpory adaptace klienta na nové prostředí a zachování vzájemných vztahů. Vytváření kontaktů klientů s okolím podporujeme, mimo jiné, zapojením obyvatel do různých společenských projektů, mezigeneračních setkávání a soutěží.

Neopomíjíme ani spirituální potřeby našich obyvatel např. zajištěním pravidelných bohoslužeb v kapli Domova, individuálních spirituálních rozhovorů nebo interním rozhlasovým vysíláním nejen s duchovní tématikou.

Holistické pojetí péče, které navazuje na individuální přístup, aplikuje Domov prostřednictvím biografického modelu a modelu péče dle certifikace Vážka. Tyto principy zaměstnanci využívají zejména u klientů trpící Alzheimerovou demencí a u klientů v paliativní péči.

Přejít na stránky zařízení