Posláním domova je poskytovat seniorům se sníženou soběstačností pomoc a péči, odpovídající jejich individuálním potřebám a schopnostem, zmírňovat negativní vlivy stárnutí a podporovat udržování tělesných a duševních schopností a přirozených vztahů. Při poskytování péče je kladen důraz na využívání stávajících vlastních sil, možností, schopností a zdrojů seniora.

Kapacita zařízení je 70 lůžek v převážně jednolůžkových bytových jednotkách s předsíní, koupelnou a balkónem. Objekt domova pro seniory je třípodlažní, bezbariérovou budovou s vlastní kuchyní, zdravotnickým a ošetřovatelským zázemím a rehabilitací.

Klientům slouží k užívání společné prostory - kavárna s TV a internetem, keramická a výtvarná dílna, společenská místnost pro zájmovou a aktivizační činnost, tělocvična, jídelna, zahrada se vzrostlými stromy, altánem, lavičkami a jezírkem.

Příklady dobré praxe

  • Podílení se rodinných příslušníků na přímé péči klienta

V našem domově mají rodinní příslušníci možnost podílet se na přímé péči o svého blízkého. Člověk i umírající pořád patří do rodiny a naším cílem je dělat vše pro to, aby mohli být rodinní příslušníci spolu. Ti členové rodiny, kteří projeví přání, se mohou aktivně podílet na přímé péči o svého blízkého. Provádí základní hygienu, otírají obličej, pomáhají s podáváním stravy, ale mnohdy postačí jen držení za ruku a dotyky, aby klient věděl, že není v těchto chvílích sám. Osvědčilo se nám i přizpůsobení prostředí pokoje - je možné využívat vůně nebo tichou hudbu, vytvořit bezpečné prostředí. Tomuto všemu předchází rozhovor o tom, jaké zkušenosti si rodina nese s umíráním z minulosti. Pokud jsou tyto zkušenosti špatné, mohou vyústit v trauma z vlastní neschopnosti ulevit bližnímu od bolesti a strachu. Proto je dobré se ptát na jejich obavy a odpovídat na kladené otázky o nemoci a vlastní péči. Zjistili jsme, že tímto přístupen z naší strany se následně rodina lépe vyrovnává se ztrátou a umírající odchází v klidu a smíření. Rodině je poskytnut potřebný čas pro rozloučení se svým blízkým.

Přejít na stránky zařízení