Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou je příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina. Budova se nachází v klidné části Náměště nad Oslavou a byla dostavěna v roce 2000.   

Kapacita zařízení je 94 lůžek.  Domov má 85 pokojů, z toho je 76 jednolůžkových a 9 dvoulůžkových s vlastním sociálním zařízením.  Prostorné pokoje jsou moderně vybaveny. Součástí budovy je velká terasa s parkovou úpravou, která nabízí možnosti k posezení. 

Přímo v budově mohou klienti využívat služby kadeřnictví, pedikúry, kavárnu a středisko rehabilitační péče. Dále jsou v zařízení prostory pro terapie a zájmové činnosti, duchovní místnost a společenská místnost s internetem. 
 

Domov nabízí množství volnočasových a aktivizačních programů, jejichž cílem je zachování fyzické a psychické kondice klientů. Klienti jsou motivováni k zapojení se do společenského života a udržování sociálních kontaktů.  
Služba je pro klienty, kteří potřebují zvýšenou nebo celodenní péči, je přizpůsobena jejich individuálním potřebám, s důrazem na důstojný život.

 

Příklady dobré praxe

  • Koncepce péče

Abychom lépe porozuměli našim klientům a způsobům chování v každé fázi jejich života, využíváme v našem Domově čtyři hlavní koncepce péče – Biografii, Smyslovou aktivizaci, Bazální stimulaci a používáme paliativní přístup v péči.  

Pomocí těchto koncepcí vytváříme cílenou aktivizaci, při které si senioři uvědomují, co všechno ještě zvládnou, posilují se jejich vlastní kompetence jako je samostatnost, soběstačnost a sebeurčení. Pracujeme vědomě s individualitou člověka, kdy dochází k budování vzájemné důvěry, upevnění sociálních kontaktů. Senioři mají možnost uplatnit vlastní názor i vlastní rozhodování, přirozenou cestou si obnovit nebo udržet slovní zásobu, trénovat paměť.  Důležité je i prožití pocitu radosti, sounáležitosti, respektu a společného sdílení.  

Pro seniora to znamená, že i v Domově může žít důstojně, relativně samostatně a aktivně.

  • Canisterapie a jiné

Jsme rádi za každou návštěvu čtyřnohého mazlíčka, ať už se jedná o psa, kočku, nebo jiné zvíře, např. poníka.

Přejít na stránky zařízení