Domov se nachází nedaleko brněnské přehrady. Poskytuje dvě služby – DS a DZR. Každá služba má kapacitu 112 lůžek. O 224 klientů pečuje celkem 171 zaměstnanců, z toho 85 pracovníků v sociálních službách, 8 aktivizačních pracovnic, 25 zdravotních sester, 4 fyzioterapeuti a 6 sociálních pracovnic.

V rámci péče využívají zaměstnanci zejména princip normality, zachovávání lidské důstojnosti, individuální přístup, princip partnerství, respekt k projevům demence, princip bezpečí, svobodného výběru a celkově princip profesionality. Nad rámec základní péče a aktivizace zaměstnanci využívají znalosti biografie, smyslové aktivizace, validace, paliativní péče a certifikovaný přístup Bazální stimulace.

Ve volném čase mají klienti možnost využívat širokou nabídku zájmových kroužků a aktivit.

Příklady dobré praxe

  • Pietní místnost a pietní kámen

Klienti mohou v prostorách domova kdykoli pobývat při vzpomínání na svoje blízké a rozjímání v Kapli Panny Marie, která je vybavena velmi pohodlným nábytkem, stěny jsou vyzdobené obrazy znázorňujícími Křížovou cestu. Při procházce zahradou mohou posedět u pietního kamene, který byl v r. 2016 požehnán bystrckým farářem a zapálit svíčku při vzpomínce na svoje milované. Každý rok se v listopadu koná setkání u pietního kamene a vzpomínáme na zemřelé. Jsou pozváni i blízcí, kterým v uplynulém roce v našem domově zemřel někdo příbuzný. 

Přejít na stránky zařízení