Domov pro seniory Bechyně je příspěvková organizace Jihočeského kraje, kde je poskytována sociální pobytová služba seniorům starších 60 let. Domov je situován v klidné lokalitě města, nedaleko autobusového i vlakového nádraží a v přímém sousedství má samoobsluhu. Domov je obklopen parkem, což zpříjemňuje život našim klientům, stejně tak zelené atrium, které plní funkci zahrady. Služba je poskytována v novém, komfortně vybaveném domově, v 75 jednolůžkových a 26 dvoulůžkových pokojích, které jsou vybaveny pohodlným seniorským nábytkem, kuchyňskou linkou se zabudovanou ledničkou. Součástí pokoje je koupelna s WC. Každý pokoj má signalizační zařízení. V domově mají klienti k dispozici kapli, aktivizační a společenské místnosti včetně tělocvičny, kadeřnictví, tematicky zaměřená respiria. Máme vlastní kuchyni a prádelnu. Klienti mohou využívat péče praktického lékaře i specialisty, kteří docházejí do zařízení.

Příklady dobré praxe

  • Namasté care

Namasté péče je určena pro lidi s pokročilou demencí, kteří se nemohou aktivně účastnit jiných aktivit v domově. Je založena na dvou principech: příjemném prostředí a láskyplném přístupu k těmto osobám. Žádné složitosti, nic vyumělkovaného, jenom skutečně čistý upřímný vztah k lidem. Jak NC probíhá?. Odehrává se každý den ve vyhrazených místnostech po malé úpravě nábytku. Klienti přicházející na NC jsou buď na lůžku nebo na polohovacím křesle, někteří i dojdou. V rámci tohoto konceptu jsou hlavními cíli péče podpora kvality života a důstojnosti člověka, nikoli prodlužování života za každou cenu. Je to maximálně realizovaná vztahová péče, jejíž výhodou je skutečnost, že klient sdílí péči jedné pečovatelky maximálně s dalšími čtyřmi klienty. A ačkoliv se jedná o péči ve skupině, jde ve své podstatě o vysoce individualizovanou péči.

Namasté klub – jedná se o skupinovou aktivizaci, kde uplatňujeme znalosti z reminiscence, smyslové aktivizace a vše vždy vychází z našeho základního konceptu péče biografické koncepce péče. Při této aktivitě se potkávají lidé se společnými zájmy, sdílí společně atmosféru tvoření, poslechu hudby, zpívání, vzpomínání, a hlavně jim je společně dobře.

Výtvarný klub – 1x za 14 dnů přichází dobrovolnice-malířka, která tento klub vede a společně s našimi klienty tvoří malby na plátna, podmalby na skla, akvarely a další techniky. Tato díla našich klientů vystavujeme pravidelně 1x ročně na vernisáži v místním Kulturním domě v Bechyni pro veřejnost.

  • Mezigenerační setkávání

Mezi námi – projekt mezigeneračního setkávání, kdy v pravidelných intervalech 1x za měsíc přicházejí děti z mateřské školy Jahůdka za našimi klienty a podle sestaveného plánu plní naplánované aktivity. Každé dítě si spontánně na začátku spolupráce vybere „svoji babičku či dědečka“ a sním pak spolupracuje ve všech činnostech. Vzájemně si předávají zkušenosti, energii a radost ze společné práce. Kromě dětí předškolního věku nás pravidelně navštěvují školáci ze základní školy, ale i středoškoláci. Máme velmi dobré výsledky společných činností, což sekundárně vede k výchově mladší generace.

  • Paliativní péče

Paliativní péče je přístup, kterým usilujeme o zlepšení kvality života klientů pacientů a rodin, kteří čelí problémům spojeným s životem ohrožujícím onemocnění, a to prostřednictvím prevence a zmírňování utrpení včasnou identifikací, dokonalým zhodnocením a léčbou a mírněním bolestí a dalších problémů, fyzických, psychosociálních i duchovních. V našem domově poskytujeme paliativní péči klientům, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu onemocnění. Jedná se komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovanou péči poskytovanou pacientům.

Přejít na stránky zařízení