APSS ČR nabízí
 

Certifikace paliativního přístupu v sociálních službách

Nevyhýbejme se tématu umírání
v domovech pro seniory.

Více

V rámci podpory zvyšování kvality služeb v pobytových zařízeních nabízí APSS ČR možnost projít nezávislým hodnocením poskytované paliativní péče. Certifikace, vytvořená na základě švýcarského modelu, se zaměřuje na nastavení paliativního přístupu v pobytových sociálních službách na úrovni obecné paliativní péče. Cílem je získat pro zařízení typu domov pro seniory a domov se zvláštním režimem odbornou zpětnou vazbu a podpořit poskytovatele při realizaci opatření vyplývajících z provedeného šetření. Zároveň tento hodnotící model usiluje o osvětu problematiky vedoucí ke změně přístupu společnosti k tématu smrti a umírání.

Vznik modelu byl finančně podpořen
společností HARTMANN - RICO a.s.